Exclusieve zwembaden & wellness

Vergunning

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft in sommige gevallen een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen, het kappen van bomen of het aanleggen van een zwembad en een sauna.

Omgevingsvergunning

Voor het aanleggen van een zwembad is een sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Dit verschilt per gemeente en binnen een gemeente zelfs per wijk. 

Een zwembad kan, met een aantal spelende kinderen, voor flink wat geluidsoverlast zorgen. Daarom kijkt de gemeente vooral naar de positie van het zwembad ten opzichte van omwonenden.

Aanvraag vergunning

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan een tijdrovend klusje zijn. Het is erg belangrijk om bij de aanvraag van de vergunning alle benodigde informatie op de juiste manier in te dienen. De gemeente beoordeelt de plannen op basis van die informatie. Als deze niet volledig is dan kan de looptijd flink oplopen.

1. Heb ik een vergunning nodig?

De belangrijkste eerste vraag: heb ik een vergunning nodig.

In het bestemmingsplan van de gemeente is vaak opgenomen wat de regels zijn met betrekking tot de aanleg van een zwembad of een bijgebouw zoals een sauna. In sommige gevallen staat hier in duidelijke regels beschreven binnen welke kaders vergunningsvrij een zwembad of bijgebouw aangelegd mag worden, in andere gevallen moet elke vorm van bouwen aangevraagd worden.

Wij kunnen in samenwerking met onze vergunning-partner kosteloos een quick-scan voor u uitvoeren zodat u weet of u een vergunning nodig heeft.

Kosten € 0,-
arbeid: 0,5 uur
duur: binnen 1 week

2. Nader onderzoek nodig

In sommige gevallen is het niet mogelijk om binnen het bestemmingsplan genoeg informatie te vinden om te bepalen of er een vergunning nodig is.

Meer onderzoek is dan nodig op basis van lokale regels en wanneer er wijzigings- of uitzonderingsbijlages bij het bestemmingsplan zijn opgenomen. Onze vergunning-partner kan dit onderzoek voor u uitvoeren.
Kosten +/- € 280,-

arbeid: maximaal 2 uur
duur: 1 week

3. Aanvraag vergunning

De gemeente zal op basis van de aangeleverde informatie bepalen of een omgevingsvergunning verstrekt kan worden. Een volledige en professionele aanvraag zal het proces versnellen.
 
Wat is er nodig om een vergunning aan te vragen;
 
Gegevens van de aanvrager.
Gegevens over locatie.
Een tekening met maatvoeringen van de oude situatie.
Een tekening met maatvoeringen van de nieuwe situatie.
Specifieke informatie per gemeente.
 
Onze vergunning-specialist kan deze aanvraag voor u opstellen en indienen.
Kosten +/- € 1.200,-
arbeid: maximaal 8 uur
exclusief: kosten tekenwerk of informatiebijdrage en
gemeente leges

4. Duur van de aanvraag

 1. aanvraag gereed 3 weken,
 2. verwerking aanvraag 8 weken
  • Gemeente heeft 3 mogelijkheden om tijd te rekken;
   1. nadere gegevens opvragen 6 weken opschorten
   2. geen tijd om te beoordelen 6 weken opschorten
   3. adviesorganen kunnen ook verzoek tot uitstel doen, 6 weken opschorten
 3. besluit zienswijze 6 weken ter inzage (bezwaarperiode)
 4. definitief besluit

Elk zwembad is maatwerk omdat er geen standaard oplossing is die voldoet aan elke situatie. Wij kijken samen met u naar de juiste samenstelling zodat u precies krijgt wat u nodig heeft.